La relazione in Hegel

FEDERICO RAMPONI – LORENZONI, La relazione in Hegel, Wien 2012

L’individualità sociale

FEDERICO RAMPONI – LORENZONI L’individualità sociale Wien, 2012